AdOcean

Reklamní prostor

Reklamní prostor je v systému AdOcean rozdělen na samostatné vydavatele nebo celé služby (v systému nazývané jako kategorie). Celý reklamní prostor je řízen z konta administrátora, kde lze jednoduchým způsobem přiřadit ke kampani odpovídající servery, podservery nebo typy umístění (leaderboard, skyscraper, atp.). Zároveň je díky tomuto rozdělení možné zalogování do konta vydavatele, který má přístup pouze k těm částem každé kampaně, které se týkají jeho umístění. Je také možnost přidat vydavateli možnost administrace vlastního reklamního prostoru. Agentura může umožnit vydavateli realizovat selfpromo kampaně ve chvíli, kdy neprobíhají komerční kampaně. Tak bude potenciál internetové stránky vždy využit.

screen_powierzchnia_eng.gifAby byla zaručena větší pružnost výběru reklamního prostoru k emisi, fungují v systému AdOcean také kategorie a podkategorie. Každé umístění může (ale nemusí) být přiřazeno k jedné nebo více kategoriím. Potom může být emise místo na konkrétních umístěních definována v libovolné kategorii. Takovým způsobem můžeme emitovat přímo v dané kategorii nebo podkategorii (např.v kategorii Business nebo v podkategorii Business/Peníze atd.). Takový výběr lze samozřejmě také navíc zařadit do typu umístění nebo kategorie.

Reklamní prostor má v AdOcean podobu větvení, které můžete vidět na obrázku. V případě příliš složité struktury existuje filtr, který umožňuje vyhledání odpovídajícího umístění, např. podle části názvu nebo dle jeho typu.