AdOcean

Reklamní kampaně

V systému AdOcean se každá reklamní kampaň skládá z:

 • formátů - resp. definovaných typů reklamy
 • vybraného reklamního prostoru k emisi
 • plánu zobrazení, čili:
 • příkazů (a jejich specifických variant - surroundů).
 • targetování a cappingů (čili způsobu, jakým systém emituje příkazy kampaně).

Abychom mohli definovat kampaň, umožnit její emisi a tvoření statistik, je nutné:

 • Vybrat (event. přidat a vybrat) inzerenta kampaně.
 • Nastavit dobu trvání kampaně, prioritu a jiné možnosti kampaně.
 • Definovat formáty.
 • Vybrat reklamní prostor internetových stránek (vydavatelů) k emisi formátů.
 • Nastavit plán zobrazení:
 • definovat příkazy - vymezit čas a limit emise a jejích relevantních forem,
 • definovat capping,
 • přidat vybrané formy zacílení.

Formáty:

Systém odbavuje všechny formáty typu rich media, bez ohledu na jejich formu. U častěji používaných typů formátů definovaných jako kód javascript existují šablony, které umožňují získat hotové formáty pouze pomocí doplnění kódu o chybějící elementy (cesty k souborům). Lze také vytvořit vlastní šablony a používat funkci kopírování formátů. Nejčastěji používané typy reklam mají hotové formuláře, ve kterých je nutné pouze vyplnit základní údaje (jako jsou rozměry, barva pozadí, verze používaného flashe).
Navíc je zde možnost integrace serverů s rozhraním AdOcean. To umožňuje upload souborů (flash, gif, atd.) na server http při použití AdOcean, což značně usnadňuje zavedení kampaně a kontrolu správnosti definice formátů.

Reklamní prostor:

V případě, že je reklamní prostor složitý (mnoho serverů, internetových stránek, kategorií), může být výběr reklamního prostoru do kampaně komplikovanější.
AdOcean našel řešení, které maximálně usnadňuje spravování reklamního prostoru kampaně:

 • Zaprvé: reklamní prostor v systému AdOcean je rozdělen na jednotlivé vydavatele/servery se samostatným (dodatečným) přístupem k těmto serverům.
 • Zadruhé: je možné spojovat libovolná emisní místa do kategorií (kanálů) a podkategorií. Každé místo může patřit do libovolného počtu kategorií.
 • Zatřetí: u každého umístění lze definovat jeho typ (billboard, skyscrapper, box, atd.)

Tímto způsobem můžeme k emisi formátů vybírat nejen jednotlivá umístění nebo celé servery/internetové prezentace, ale také např. všechna umístění dané kategorie nebo typu.

Plán zobrazení:

Po definování formátů a určení reklamního prostoru emise umožní systém vytvoření plánu průběhu kampaně.
Je možné vymezit dobu trvání jednotlivých částí kampaně, přiřadit k nim konkrétní počet emisí, určit rychlost provedení plánu (lze se rozhodnout pro rovnoměrnou emisi během celého průběhu kampaně nebo splnění plánu libovolně zrychlit).
Je možné vymezit podíl jednotlivých formátů v plánu (např. jeden z formátů se zobrazuje třikrát častěji než ostatní) nebo jejich rotaci.
Lze také podrobně charakterizovat cílovou skupinu. Více o možnostech zacílení.
Definování potenciálu dané internetové stránky/serveru nám usnadní statistiky, které ukazují jak počet zobrazení využitých k emisi, tak i počet nevyužitých zobrazení.