AdOcean

Ochrana soukromí

AdOcean Ltd. je určený k ochraně soukromí internetových uživatelů navštivujících webové stránky monitorované systémem AdOcean.

AdOcean Ltd. nesbírá žádná osobní nebo identifikační data internetových uživatelů. Jméno, pohlaví, věk, adresu, atd. Vše zůstává anonymní. Shromážděná technická data o uživatelovém PC obsahují pouze: operační systém, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky a geografickou lokalizaci vyčtením ze základu IP adresy.

AdOcean používá cookie technologii. Díky cookie mechanismu je možné identifikovat typ webového prohlížeče používaného jeho internetovým uživatelem, rozlišit zda-li je to jeho první návštěva nebo jestli se na stránku již vrací (s pomocí cookie) a následné zobrazení stránek a jejich návštěva, operační systém atd. Uživatel může kdykoliv zablokovat ve svém prohlížeči cookie pro každou libovolnou stránku.

AdOcean Ltd. ručí za kompletní anonymitu všech dat shromážděných od svých klientů. Shromážděná data během výzkumného procesu nejsou nijak zveřejňována - ať už částečně nebo v plném znění třetím osobám.

AdOcean Ltd. neovlivňuje výsledky výzkumu - jak nezpracovaná tak zpracovaná data v procesním stupni.

Rádi Vám odpovíme na jakýkoliv dotaz či otázku týkající se naší politiky ochrany soukromých údajů.

Kontakt

Předejít ukládáním libovolných dat v cookies je možné pomocí zablokování cookies v profilu prohlížeče internetového návštěvníka. Alternativním řešením je také možnost uložení speciální cookie v prohlížeči, která bude blokovat systému AdOcean ukládání všech informací v cookies v patřičném profilu internetového návštěvníka. Tato speciální cookie se nazývá 'opt-out' cookie a jakmile je jednou uložena, neměla by být už nikdy smazána. Po dobu, po kterou bude tato cookie uložena v profilu prohlížeče internetového návštěvníka, AdOcean nebude používat jeho cookies pro ukládání informací vztahujících se k měření reklamních kampaní. Klikněte na obrázek níže a stáhněte se opt-out cookie do profilu vašeho internetového prohlížeče: