AdOcean

Historie

Naše historie – trochu podrobněji:

Vznik AdOcean je spojen s naším prvním serverem, který umožnil emisi reklam. Když se objevila potřeba vzniku takového systému (na začátku roku 2004), byl naprogramován a posléze i spatřil světlo světa první emiter AdOcean – beta verze 0.001.

Potom již šlo všechno rychle: vzápětí po emiteru vznikla první hrubá verze rozhraní. Díky práci programátorů byl pro uživatele čím dál více komfortní. V této chvíli je zdokonalování rozhraní procesem dlouhodobým, protože se snažíme vylepšovat nejen samotný vnitřní systém - rozšiřováním jeho možností, ale také to, s čím se dostává do bezprostředního styku Zákazník, čili rozhraní.

Kampaně se postupně začínaly dělit na příkazy a k příkazům bylo možné přiřazovat jednotlivá opatření, která umožňují realizaci zásahových kampaní. Dále bylo možné zacílit reklamy na uživatele z vybraných států, regionů, měst, IP adres, typu připojení, vybraných domén atd. Seznam možností se neustále rozšiřoval a tehdy vznikla očekávaná první uživatelská příručka. Mezitím se začali o tento systém stále více zajímat noví zákazníci - lze říci, že se sám propagoval "tichou poštou" - což pravděpodobně mnohé vypovídá o kvalitě produktu.