AdOcean

Funkce

AdOcean je systém nové generace, který používá technologicky pokročilou platformu emise internetové reklamy. Systém je založen na decentralizované struktuře (oddělení hlavního serveru od emisních serverů), který umožňuje efektivní spravování velkého množství formátů. Struktura Adocean umožňuje pružné rozšiřování systému odpovídající nárůstu počtu emisí formátů na internetových stránkách v závislosti na individuálních potřebách klientů.

Funkce

Systém je vybaven řadou funkcí, které umožňují zacílení na konkrétní skupinu uživatelů. Nejdůležitější funkce jsou:

 • zacílení podle geolokalizace (stát, region, město), IP adresy, domény, operačního systému, klíčových slov a slovních spojení, profilu uživatele (numerické targetování), populace, poskytovatele internetového připojení či dle poskytovatele a typu mobilního telefonu,
 • surround, který umožňuje emisi dvou různých typů reklam jednoho inzerenta na jedné internetové stránce,
 • vyloučení (opak surroundu) zabraňuje emisi dvou typů reklamy dvou konkurenčních inzerentů na jedné stránce,
 • funkce BestPerforming, díky které se zobrazují ty formáty, které jsou nejpopulárnější,
 • směřování kampaně s daným počtem emisí na uživatele v daném čase, např. třikrát na jednoho uživatele během času trvání kampaně nebo vybraného časového intervalu.
 • možnost využití všech formátů typu rich media,
 • statistiky efektivity emise formátů a mnoho dalších.

Spravování reklamního prostoru

Model AdOcean umožňuje jednoduché spravování kampaní na mnoha reklamních prostorech zároveň. Jejich definování umožňuje zohlednit tematickou strukturu internetové stránky tak, že se reklamní plochy seskupí do adresářů a podadresářů. Kromě toho je možné definovat kampaně na vybraných umístěních, např. reklamy pouze umístěních typu „leaderboard”.

Statistiky

Měření efektivity kampaní AdOcean je integrováno s pokročilým výzkumem gemiusDirectEffect společnosti GEMIUS SA. Nejdůležitějšími statistikami jsou:

 • měření počtu skutečných emisí podle směrnic IAB Europe,
 • měření počtu uživatelů (dosah kampaně),
 • měření počtu kliknutí na formát nebo počtu uživatelů, kteří kliknuli na formát,
 • měření úspěšných kliknutí, čili skutečných přechodů na cílovou stránku,
 • měření libovolného počtu akcí post-click nebo post-view, které provedli příjemci reklamy na cílové stránce,
 • frekvence zobrazování reklam,
 • geolokalizace uživatelů, kteří viděli reklamu.