AdOcean

Agentury

AdOcean nabízí následující výhody:

  • jednoduché spravování emisí reklamy
  • technologická báze, která umožňuje poskytování služeb na nejvyšší úrovni pro všechny subjekty marketingového trhu
  • množství statistických údajů týkajících se profilu oslovených uživatelů, které umožní v budoucnu zvýšit atraktivitu obchodní nabídky a získání nových zákazníků
  • pohodlný systém spravování reklamního prostoru několika vydavatelů najednou

Tyto výhody nabízíme díky:

  • funkčnímu rozhraní, které umožňuje jednoduché spravování reklam několika inzerentů a reklamního prostoru několika internetových stránek
  • nejdůkladnějším dostupným metodám výběru cílové skupiny
  • statistickým datům z realizovaných kampaní, která jsou unikátní vzhledem k množství a pestrosti ukazatelů, a také spolehlivosti výsledků
  • údajům z kampaní obdržených v krátkém čase
  • neustálému zlepšování s důrazem na individuální potřeby a preference
  • stálé péči o zákazníka a konzultačním službám

AdOcean nabízí Agenturám veškeré zdroje potřebné k monitoringu reklamních akcí, prodeji a podpoře nejrůznějších online aktivit jejich zákazníků. Spolupráce je výhodná jak pro samotnou agenturu, tak i pro její zákazníky - inzerenty a vydavatele.

Kontaktujte nás v záležitostech AdOcean